Om oss

Østre Toten Eiendomsselskap AS

Østre Toten Eiendomsselskap AS eies 100 % av Østre Toten kommune. Selskapets formål er å legge til rette for nærings-og boligutvikling gjennom å tilrettelegge, eie og drifte nærings-/boligarealer og næringsbygg. Eierskapet til arealer og bygg kan skje gjennom etablering av datterselskaper i partnerskap med andre langsiktige aktører.

Daglig leder

Tom Runar Lier
Tlf.: 469 10 994
E-post: post@oteiendom.no

Styret

Morten Aass (styreleder)
Helga Feste Hunter (nestleder)
Trond Ulsrud
Ingebjørg Bu
Tormod Bratberg

Eiendommer

Østre Toten Eiendomsselskap eier i dag lokalene til Kapp Næringshage (ca. 1200 kvm) og Spinneriet (ca. 2900 kvm). Østre Toten kommune eier kulturdelen av Melkefabrikken, hvor Kulturskolen, Mjøsmuseet og øvrige kulturlokaler er plassert. Bygningsarealet er på ca. 10.000 kvadratmeter fordelt 50/50 på nærings- og kulturarealer.

Selskapet eier 2 datterselskaper: Bilitt Næringspark AS og Kolbu Barnehage AS

Kapp Næringshage

Kapp Næringshage har 32 kontorer med ulik størrelse og med fleksible løsninger. Her blir du ivaretatt i et hyggelig miljø med særpreg.

Næringshagen tilbyr en meget god infrastruktur og fellestjenester, samt et nettverk og tilbud som småbedrifter kan nyte godt av. Tjenestene kan deles inn i tre typer: Kontorleie, støttetjenester og rådgivning.

Vi har rikelig med parkeringsplasser og tilbud om lading av EL biler.

Les mer på næringshagens hjemmeside.