Krabyskogen Industriområde

Krabyskogen Industriområde ligger sentralt til på Østre Toten med gode adkomstmuligheter.

På det 310 da store området er det i dag et 20 talls bedrifter. Et nytt område på ca. 170 da er ferdigregulert og klart til utbygging.

Krabyskogen Industriområde ligger sentralt til på Østre Toten med gode adkomstmuligheter.

Her er det et rikholdig utvalg av bedrifter som er etablert, og det trengs nye arealer til en etterlengtet utvidelse.

Det nye området blir liggende vest for dagens industriområde. Arealet er på ca. 170 da, og vil gi store muligheter for tyngre næringsetablering med variert tomtestørrelse.

Interesserte kan henvende seg til Østre Toten Eiendomsselskap for å få detaljinformasjon for området.

Kanskje har vi næringstomt som passer din bedrift.