​Tomtefeltet Fossen 3 ligger på Skreia på oversiden (mot øst og nord) av eksisterende Fossenfeltet. Se film!

Dette gir gode utsiktforhold mot vest med Mjøsutsikt.

Feltet er regulert med 39 eneboligtomter (600-900m2). Noen tomter kan det være hensiktsmessig å slå sammen og bygge tomannsbolig på.

Primært legges det tilrette for at «selvbyggeren» kan bygge på egen tomt.

Det kan startes med utbygging av noen tomter allerede fra våren 2018.

Tomtepriser fra 450 000-6500 000 kroner.

Kontakt for nærmere opplysninger:

Ole Festad Lund
Daglig leder
Mobil 907 65 750

E-post: post@oteiendom.no

Hjemmeside: oteiendom.no