Fossen 3

Tomtefeltet Fossen 3 ligger på Skreia på oversiden (mot øst og nord) av eksisterende Fossenfeltet.

Tomtefeltet Fossen 3 ligger på Skreia på oversiden (mot øst og nord) av eksisterende Fossenfeltet. Se film!

Dette gir gode utsiktforhold mot vest med Mjøsutsikt.

Feltet er regulert med 39 eneboligtomter (600-900m2). Noen tomter kan det være hensiktsmessig å slå sammen og bygge tomannsbolig på.

Primært legges det tilrette for at «selvbyggeren» kan bygge på egen tomt.

Infrastruktur er etablert og veier er asfaltert. Tomtene er klare for utbygging.

Noen av tomtene er reservert til utbyggere                                                                                                   .

Tomtepriser fra 600 000 – 700 000 kroner.

Kontakt for nærmere opplysninger:

Tom Runar Lier
Daglig leder
Mobil 469 10 994

E-post: post@t0m6ykv1n75jph33.prev.site

Hjemmeside: oteiendom.no