Innkalling ekstraordinær generalforsamling 18.12.19

Protokoll ekstraordinær generalforsamling