Bilitt Næringspark

Bilitt Næringspark har ledige næringstomter. Kontakt Østre Toten Eiendomsselskap.

Bilitt Næringspark AS ble stiftet 9.7.2010. Selskapets virksomhet er opparbeidelse og salg av tomter for næringsvirksomhet.

Billit Næringspark AS ble fusjonert inn i mor-selskapet Østre Toten Eiendomsselskap AS 01.01.24. Billit Næringspark AS er nå slettet.

Se film fra næringsparken!

Eiere og aksjeandel

Østre Toten Eiendomsselskap AS eier 100 %

Styret

Selskapets daglige leder er Tom Runar Lier

E-postadresse: post@oteiendom.no
Telefonnummer: 469 10 994

Morten Aass, styreleder
Edvard Dysthe, styremedlem