Bilitt Næringspark AS ble stiftet 9.7.2010. Selskapets virksomhet er opparbeidelse og salg av tomter for næringsvirksomhet.

Se film fra næringsparken!

Eiere og aksjeandel

Østre Toten Eiendomsselskap AS eier nå 100 %

Styret

Selskapets daglige leder er Ole Festad Lund

E-postadresse: post@oteiendom.no
Telefonnummer: 907 65 750

Ole Anton Hoel, styreleder
Helga Feste Hunter, styremedlem
Trond Ulsrud,  styremedlem