Bilitt Næringspark AS

Bilitt Næringspark AS ble stiftet 9.7.2010. Selskapets virksomhet er opparbeidelse og salg av tomter for næringsvirksomhet.

Bilitt Næringspark AS ble stiftet 9.7.2010. Selskapets virksomhet er opparbeidelse og salg av tomter for næringsvirksomhet.

Se film fra næringsparken!

Eiere og aksjeandel

Østre Toten Eiendomsselskap AS eier nå 100 %

Styret

Selskapets daglige leder er Tom Runar Lier

E-postadresse: post@oteiendom.no
Telefonnummer: 469 10 994

Morten Aass, styreleder
Edvard Dysthe, styremedlem
Trond Ulsrud,  styremedlem