Østre Toten Eiendomsselskap

NÆRING

Vi har næringstomter på både Krabyskogen og Bilitt med mange etablerte virksomheter, samt områder klare for utbygging.

BOLIGTOMTER

Boligfeltene våre ligger sentralt til med både mjøsutsikt og kort avstand til butikker og handel.

KAPP NÆRINGSHAGE

Våre utleielokaler har god beliggenhet og tilbyr fleksible løsninger og et hyggelig miljø.

Eiendom og utleie i Østre Toten

Østre Toten Eiendomsselskap AS eies 100 % av Østre Toten kommune. Selskapets formål er å legge til rette for nærings-og boligutvikling gjennom å tilrettelegge, eie og drifte nærings-/boligarealer og næringsbygg.

Eierskapet til arealer og bygg kan skje gjennom etablering av datterselskaper i partnerskap med andre langsiktige aktører.