Vi legger til rette for nærings- og boligutvikling

Næring

Vi har næringstomter på både Krabyskogen og Bilitt med mange etablerte virksomheter, samt områder klare for utbygging.

Boligtomter

Boligfeltene våre ligger sentralt til med både mjøsutsikt og kort avstand til butikker og handel.

Utleie

Våre utleielokaler har god beliggenhet og tilbyr fleksible løsninger og et hyggelig miljø.

Kontakt

Østre Toten Eiendomsselskap AS
Postboks 113
2858 Kapp
Tlf: 469 10 994
post@oteiendom.no
Org.nr.: 879 128 552

Webutvikling og design: Sveum Design