På Kapp Melkefabrikk hadde vi fram til den store brannen i februar 2021 mange lokaler til utleie til forskjellige bedrifter.

Dessverre ble våre leietakere hardt rammet av brannen, men de fleste har funnet alternative lokaler.

Ø.Toten Eiendomsselskap jobber med planlegging av gjenoppbygging av  bygningene. Noe blir bevart og 2 bygg blir revet.