Kapp Næringshage har 32 kontorer med ulik størrelse og med fleksible løsninger. Her blir du ivaretatt i et hyggelig miljø med særpreg.

Næringshagen tilbyr en meget god infrastruktur og fellestjenester, samt et nettverk og tilbud som småbedrifter kan nyte godt av. Tjenestene kan deles inn i tre typer: Kontorleie, støttetjenester og rådgivning.

Vi har rikelig med parkeringsplasser og tilbud om lading av EL biler.

Les mer på næringshagens hjemmeside.