Har du erfaring med regulering av nærings- og boligeiendommer og sterk gjennomføringsevne? Østre Toten Eiendomsselskap AS er et 100 % eid datterselskap av Østre Toten kommune. Selskapets formål er å legge til rette for nærings- og boligutvikling gjennom å tilrettelegge, eie og drifte nærings-/boligarealer og næringsbygg. Eierskapet til arealer og bygg kan skje gjennom etablering av datterselskaper i partnerskap med andre langsiktige aktører. Selskapet skal være en aktiv næringsutvikler for Østre Toten og søker en positiv og offensiv daglig leder…