Eiendom

Biogass

Mulighetsstudiet

0 comments

Lager- og produksjonslokaler

På Kapp Melkefabrikk leier vi ut lokaler til flere allsidige og spennende virksomheter.

0 comments

Kontorlokaler

Kapp Næringshage har 32 kontorer med ulik størrelse og med fleksible løsninger. Her blir du ivaretatt i et hyggelig miljø med særpreg.

0 comments

Smørvika

Her planlegges Kapps fineste boligområde med muligheter for et variert bomiljø med ulike typer boliger.

0 comments

Vallejordet

Dette er sentrumsnære leiligheter med lett adgang til offentlig komunikasjon, kommuneadministrasjon og bibliotek.

0 comments

Fossen 3

Tomtefeltet Fossen 3 ligger på Skreia på oversiden (mot øst og nord) av eksisterende Fossenfeltet.

0 comments

Krabyskogen Industriområde

Krabyskogen Industriområde ligger sentralt til på Østre Toten med gode adkomstmuligheter.

0 comments

Bilitt Næringspark AS

Bilitt Næringspark AS ble stiftet 9.7.2010. Selskapets virksomhet er opparbeidelse og salg av tomter for næringsvirksomhet.

0 comments
Kontakt

Østre Toten Eiendomsselskap AS
Postboks 113
2858 Kapp
Tlf: 907 65 750
post@oteiendom.no
Org.nr.: 879 128 552

Webutvikling og design: Sveum Design